Om Elektriska AB Lennström


Vi på Elektriska AB Lennström utför installations- och servicearbeten åt företag och privatpersoner. Vår specialitet är att projektera och installera kompletta anläggningar med avseende på samspel mellan el, tele, data och säkerhet.

Vår målsättning är alltid att erbjuda dig som kund högsta service, kvalitet och omtanke. Vi har lång erfarenhet av att projektera och utföra elinstallationer och oavsett vilken tjänst du väljer möts du alltid av hög teknisk kompetens och ett kundnära arbetssätt. 

Vi arbetar gärna direkt mot slutkund för att på så sätt säkerställa att vi uppfyller vår nollfelsfilosofi. Vår arbetsmodell bygger på ett nära samarbete med kunden, där vi vinner kundens fulla förtroende i en långsiktig affärsrelation.
 
För oss är det en självklarhet att vi som företag ständigt förbättrar och utvecklar vårt kvalité- och miljöarbete. Vi har ett eget kvalitet- och miljöledningssystem som bygger på IN-Q och kraven i kvalitetsstandard ISO 9001 och Miljösystemstandard ISO 14001.